Ny hos SAS - Slagelse Auto Sport


Gå til indhold

Hoved menu:

Bliv medlem

Bliv medlem i Slagelse Auto Sport

Slagelse Auto Sport tilbyder følgende typer medlemsskab  

Medlemstype

DASU

SAS

Ialt.

Aktivt medlem incl. grundlicens

550

390

900

Alm. medlem

100

100

200

Ungdomsmedlem

275

375

650

Prøve medlem 3 md.

0

0

0

Officials medlem, Officials Klubben

100

-100

0

Senior medlem, Senior Klubben

100

-100

0

Ungdomsmedlemmer: Personer, der ved indmeldelsen ikke er fyldt 18 år.

Prøvemedlemskab:  
Læs mere her

Opgradering af medlemskab indeværende år:  Differencen + gebyr kr. 50,00

Official Medlem:
Personer, der ønsker at deltage ved klubbens arrangementer som Officials, man modtager Auto Sport og er medlem af DASU. Slagelse Auto Sport yder tilskud på 100 Kr.

Som official medlem bliver man tilbudt official kurser hos DASU, udgifter her til afholdes af Slagelse Auto Sport.
Officials klubben laver desuden hvert år flere spændende aktiviteter, læs mere her

Officials medlemskab giver ikke alene ret til indløsning af kører licens

Senior Medlem: Personer der ikke længere er aktive deltagere i sporten, man modtager Auto Sport og er medlem af DASU. Slagelse Auto Sport yder tilskud på 100 Kr.
Senior klubben laver hvert år flere spændende aktiviteter, kontakt dem læs mere her

Senior medlemskab giver ikke alene ret til indløsning af kører licens

Generelt:


Ved indmeldelse i perioden 01/10 til 31/12 opkræves 50 % af kontingent, dette gælder dog ikke for medlemskabet ”opgradering af prøvemedlemskab”.

Før der kan bestilles licens, skal medlemsskabet i Slagelse Auto Sport være betalt, herefter modtager du dit femcifrede ID-nummer fra Slagelse Auto Sport som skal bruges, når du bestiller licens. ID-nummeret fremgår også af sidste års licens.

Husk at licenser der skal bruges aktivt skal bestilles i god tid via DASU’s Licensbestilling, regn med ca. 15 hverdage til ekspeditionstid, så vær i god tid – der kan vælges ekspres gebyr, men det koster 500 Kr.

Kontakt Sekretariatet for medlemskab         
DASU’s Licensbestilling

Det årlige medlemskab i Slagelse Auto Sport være betalt senest d.15/1, dette for at bevare stemmeret på den årlige generalforsamling.
Efter denne dato betragtes man som værende udmeldt med tab af licens rettigheder hos DASU til følge.


Licenser og Forsikring

For at kunne deltage i motorsports arrangementer skal man have en licens, som bl.a. indeholder en kollektiv ulykkes- og en regresforsikring.

læs mere om DASU Forsikring her.Licenstype

Udstedelse

Fornyelse

Endagslicens

Udstedes til personer, som ikke har
licens, efter de af DASU udarbejdede bestemmelser.

Grundlicens

Udstedes via DASU licensbestilling.

Fornyes uden ansøgning ved
bestilling via DASUs
licensbestilling.

Grundlicens
(R3)

Krav for deltagelse i klubrally/klubrally
light:
Gennemførelse af klubrallykursus
Bestående af teori og et klubrallykursus.
Medlemmet må ikke være indehaver af en
licens med højere licenskategori.

Tidligere licensindehavere kan
generhverve uden
klubrallykursus.

Grundlicens
(R4)

Krav for deltagelse i 4x4 off-road:
Gennemførelse af 4x4 off-road kursus
Bestående af teori og et 4x4 off-roadkursus

Tidligere licensindehavere kan
generhverve uden 4x4 off-road
kursus

R2

Udstedes efter godkendt ansøgning, når
ansøgeren som førstekører har
gennemført 4 åbne klubrally/klubrally
light arrangementer indenfor de sidste 3
år.

Fornyes uden ansøgning ved
bestilling via DASUs licensbestilling,
såfremt den pågældende
har haft R2 licens
indenfor de sidste 3 år.
I modsat fald indsendes
ansøgning til Rallyudvalget.

R1

Udstedes efter godkendt ansøgning, når
ansøgeren opfylder kravene for R1
begrænset og som 1. kører har
gennemført 2 mini rally indenfor de sidste
3 år

Fornyes uden ansøgning ved
bestilling via DASUs licensbestilling,
såfremt den pågældende
har haft R1 licens
indenfor de sidste 3 år.
I modsat fald indsendes ansøgning
til Rallyudvalget.

C1

Udstedes efter godkendt ansøgning, når
ansøgeren har klubrallylicens og har gennemført
DASU rallykursus

Fornyes uden ansøgning ved
bestilling via DASUs licensbestilling,
såfremt den pågældende
har haft C1 licens indenfor
de sidste 3 år. I modsat fald
indsendes ansøgning til Rallyudvalget.

A3

Kan udstedes, når ansøgeren er i besiddelse
af rallylicens (R1) og har gennemført
mindst 5 nationale rallies inden
for de seneste 3 år. For indehavere af C1
licens kan der efter de samme betingelser
udstedes en A3 licens, der alene gælder
som 2. kørerlicens.

Fornyelse kan kun finde sted
såfremt den pågældende jævnligt
har deltaget i internationale
rallies eller efter Rallyudvalgets
skøn stadig anses for kvalificeret.

A1

Kan udstedes, når ansøgeren opfylder
kravene til A2- og A3-licens samt
godkendelse af såvel Rally- som
Banesportsudvalg.

Licensen kan fornyes når
indehaveren opfylder kravene
til A2 og A3. Godkendelse af
såvel Rally- som
Banesportsudvalg.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu